BESØK: Rundt 90 elever fra Randaberg videregående skole var denne uka på besøk ved tre bedrifter i Harestadvika. Elevene går på TIF VG1, altså det første året – men skal etter hvert velge seg en fagretning.

– Innledningsvis startet vi med servering av boller og brus i klasserommet vårt. Her presenterte Daglig leder Eirik Hodnefjell (NWG) og Fabrikasjonsleder Kåre Enge (Randaberg Industries) bedriftene våre og hvilke valgmuligheter elevene har her hos oss i Harestadvika. Deretter ble elevene tatt med på omvisning i produksjonslokalene hos bedriftene North Well Gefro, Randaberg Industries og Randaberg Coating, forteller HR-leder Nina Lill Myhre til Randaberg24.

Daglig leder Eirik Hodnefjell (NWG) og Fabrikasjonsleder Kåre Enge (Randaberg Industries) tok elevene med seg på runden og fikk et innblikk i hvordan og hvilket arbeid som utføres i det daglige nede ved de aktuelle firmaene, innen mekaniske verksted og innen en typisk overflatebehandlingsbedrift.

Nina Lill Myhre og Kåre Enge ønsker seg flere lærlinger til Randaberg Industries. Foto: Arkivbilde, Per Thime
De startet innendørs med informasjon om Randaberg Industries og mulighetene som finnes. Foto: mortenberentsen.no

Et av målene med skolebesøk er å gi skoleelevene et bedre utgangspunkt til å velge hvilken fagretning de ønsker å gå videre innen.

– 1. mars må de velge fagretning og da er det fint å gi dem informasjon om hvilke valg de har hos oss og faktisk vise i praksis hva de forskjellige fagene innebærer.

Et annet mål for Randaberg Group AS er også å motiverer elevene til innsats på skolen og formidle til dem at bedriftene veldig gjerne tar imot elevene som lærlinger dersom de er motiverte og ønsker å gå videre innen de fagretningene som tilbys på Harestad.

Denne uka var det 1.-klassingene – og det nærmer seg altså et valg som skal tas, det som handler om veien videre. Ved bedriftene som ble besøkt kan man bli læring innen flere fag

* Sveiser

* Platearbeider

* Industrirørlegger

* IndustrimalerIindustriell overflatebehandler

* CNC Operatør

– Hvordan var responsen da gjennomgangen og besøkene var gjort?

– Elevene hadde mange gode spørsmål og det var generelt god respons. Mange er nok usikre på hvilken retning de ønsker å gå, men fremtidens industri har behov for dyktige fagarbeidere over hele linja, så uansett har de allerede gjort et klokt valg med å velge yrkesfag.

Foto: mortenberentsen.no
Foto: mortenberentsen.no