Tor Bernhard (Frp) blir heltids politiker – sjekk alle vervene han får

Frp-politiker Tor Bernhard Harestad fra Randaberg, bosatt på Bru, har fått så mange verv at det omtrent blir en heldagsjobb som politiker i Stavanger.

Tor Bernhard Harestad ser fram til å få noe å si i styret av Stavanger kommune.
 • Redaksjonen
Publisert: Publisert:

POLITIKK: – Eg blir nesten heiltidspolitikar. Eg har kome godt utav det, seier Tor Bernhard Harestad.

AV: Sigbjørn Høidalen, Øyposten

Øyposten fekk ein prat med Frp-aren frå Bru etter møtet i Rennesøy kommunedelsutvalg tysdag kveld. Møtet var det siste i inneverande fireårsperiode. I neste møte er det Harestad og borgarleg blokk som styrer.

Styrer og stell

Frå før var det kjent at Harestad blir medlem i Stavanger kommunestyre, der han òg blir nestleiar i partigruppa til Frp, og vidare at han blir leiar i Rennesøy kommunedelsutvalg. Nå har Stavanger Frp hatt møte for å fordele alle små og store verv, og då er det blitt bestemt at Harestad går inn i desse rollene, i tillegg til dei som alt er nemnd:

 • Fast plass i formannskapet
 • Varaplass i kommunalutvalget
 • Fast plass i utvalg for utbygging
 • Varaplass i utvalg for by og samfunnsutvikling
 • Styreplass i Allservice AS (arbeidstreningsverksemd delvis eigd av Stavanger kommune)
 • Styreplass i Bygdebladet (lokalavis delvis eigd av Stavanger kommune)
 • Styreplass i Stavangerregionen Havn IKS (eigd av tre kommunar)
 • Styreplass i Stiftelsen Utstein Kloster
 • Styreplass i Stiftelsen Stavanger Ishall
 • Styreplass i Vinterlandbruksskulen på Jæren (eigd av 13 kommunar)
 • Styreplass i Stiftelsen Utleieboliger Stavanger

Samla honorar utgjer noko i nærleiken av ei normal årsløn.

Skal køyre hardt

Noko av det første Harestad vil ta tak i, og som han allereie har stilt spørsmål om i kommunedelsutvalget, er saka om ein gang- og sykkelveg mellom Hanasand og Østhusvik. Der held kommunen på med ein reguleringsplan, men framdrifta har vore moderat.

– Eg skal køyre knallhardt på i den saka, og eg trur me skal få det til. Eg har fått signaler om det, seier Harestad.

Han har òg teke opp å få redusert fartsgrensa frå 80 til 60 mellom Eltarvågen og Finnøytunnelen for å få etablert ein busshaldeplass ved Rennaren.

Harestad tek over i Rennesøy kommunedelsutvalg etter Terje Øvrebø (Sp). Øvrebø ønskte Harestad lykke til då han tysdag takka for seg etter fire år som leiar, og han fekk gode skussmål i retur.

Publisert: