17. mai komitéen skal velge medlemmer

Det skal velges medlemmer til kommunens 17. mai komité - de skal gå fremst i toget.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

17. MAI: Noe er det samme, men Svein Sørnes er ikke lenger med i 17. mai komitéen i Randaberg.

Inn som leder er Frps Robert Raustein. Det skal imidlertid inn flere medlemer og det er Hovedutvalg for nærmiljø og kultur som tar seg av dette.

Det skal blant annet velges nestleder, nytt styremedlem og Ungdomsrådet skal også ha en plass i komitéen. Det er Hovedutvalget for nærmiljø og kultur som har det overordnede ansvar for gjennomføringen av det offisielle 17. mai-
arrangementet i kommunen og som altså oppnevner de politiske representantene - men Ungdomsrådet velger selv sin representant.

Flere tusen var til stede da 17. mai ble arrangert på Viste dette året.

Komiteen har ansvaret for programmet og for den praktiske gjennomføringen av 17. mai-arrangementet innenfor de vedtatte retningslinjene og de økonomiske rammer som kommunestyret vedtar. Tjenesteområdet Samfunn og kultur ivaretar sekretariatsfunksjonen for komiteen. I budsjettet er det avsatt 250.000 kroner til arrangementet.

Ungdomsrådet valgte sin representant tirsdag kveld - og det ble Jannike Kvilhaug som skal være med.

Publisert: