Ledige stillinger å søke: Noe nytt og noen gjelder fortsatt

På let etter ny jobb?

  • Per Thime
Publisert: Publisert:

ARBEID: Det er også denne uken en rekke stillinger ute som man kan sjekke nærmere hvis man er ute etter noe nytt.

Kanskje er du lei din nåværende jobb og søker noe helt annet?

Det er via arbeidsmarkedet.no 37 stillinger ute, hvor de nyeste er

* Faslegekontor søker helsesekretær

* Ass avdelingsleder boligtjenesten, Randaberg kommune

* Demenskoordinator i hjemmetjenesten, vikariat

– Som demenskoordinator vil du være en nøkkelperson for brukere og pårørende ved å sikre ett fast kontaktpunkt i kommunen, heter det.

Virksomheten hjemmetjenester består av hjemmesykepleien, 2 dagsenter for hjemmeboende, hjemmehjelptjeneste, fysio- og ergoterapitjenester for barn og voksne samt storkjøkken.

– I tillegg har vi sykepleierklinikk, demenskoordinator, kreftkoordinator og en flott Frisklivsentral.

Andre stillinger er blant annet disse:

* Mannlig badevakt, 29,86 prosent stilling (!)

* Driftstekniker IVAR Sentralrenseanlegg

* Avdelingsleder Landsbyhjemmet (Vistestølen)

Nå kalles dette Landsbyhjemmet, mens det før var Vistestølen.

– I den nye sykehjemsavdelingen legger vi opp til tett samarbeid og faglig utvikling med andre avdelinger. Randaberg kommune har et kommunevåpen som er formet med hvite ringer som et kjede av kommunale oppgaver og folk – som et perlekjede. Dersom vi mangler én perle i kjedet, så mangler vi helheten. Vi søker deg som ønsker å bli medarbeider i den grønne landsbyen og være en del av et perlekjede for fremtiden.

Publisert: