Den lave ledigheten i Rogaland holder fram, men noe økende i Randaberg