Femsifret gebyr gikk på grunn av overlast

  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

SOKN: Statens Vegvesen har hatt kontroll på Sokn i formiddag, med fokus på tunge kjøretøy og lette kjøretøy. Totalt ble 107 tunge og to lette kjøretøy kontrollert. Det ble også observert manglende bruk av setebelte hos en bilist.

Det ble skrevet ut ni bruksforbud, og gitt to gebyrer, i tillegg ble det avdekket to brudd på kjøre og hviletid.

Ellers har vegvesenet følgende kommentar å komme med etter dagens kontroll:

Et kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull lastesikring.

Et kjøretøy fikk bruksforbud for å ha sikthindrende gjenstander i frontruten.

Tre kjøretøy fikk bruksforbud for overlast.

Et kjøretøy fikk bruksforbud for manglende smøring av svingskive.

Et kjøretøy fikk bruksforbud for manglende løyvedokument. Dette ble rapportert til løyvemyndighetene.

Et kjøretøy fikk bruksforbud for sprekkdannelser i tilhengerdrag.

Et kjøretøy fikk bruksforbud for feil bruk av underkjøringshinder.

To fører fikk 500 kroner i gebyr for manglende dokumenter.

To foretak fikk overlastgebyr på 10.100 kroner og 11.000 kroner.

Tre kjøretøy skriftlig mangel på tekniske feil.

Syv førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på i alt 186 førerdøgn. Her var stort sett alt i orden. Det var kun to små brudd som medførte skriftlig advarsel til føreren.

Publisert: