Grunnbeløpet i folketrygden økes med 6,41 prosent til 118.620 kroner

Pensjonistene er nærmest garantert økt kjøpekraft i år etter at trygdeoppgjøret kom i havn.
 • Redaksjonen
Publisert: Publisert:

ØKONOMI: Pensjonistene er nærmest garantert økt kjøpekraft i år etter at trygdeoppgjøret kom i havn.

Grunnbeløpet i folketrygden økes med 6,41 prosent til 118.620 kroner.

Selv om prisveksten skulle ende på 5,4 prosent, slik regjeringen legger til grunn i revidert nasjonalbudsjett, vil pensjonistene komme ut av året med en solid økning i realinntekten.

— Jeg er glad for at vi i år får en god vekst i grunnbeløpet. Ytelser som reguleres gjennom grunnbeløpet, som for eksempel uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, får en økning på 6,41 prosent, sier arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

(@NTB)

Regjeringen melder blant annet om at over en million alderspensjonister får en økning i pensjonene på 8,54 prosent fra 1. mai.

Satsene for minste pensjonsnivå:

 • Lav sats 187.801 kroner (ektefellen har pensjon), en økning på 14.776 kroner.
 • Ordinær sats 217.359 kroner (ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2 G), en økning på 17.102 kroner.
 • Høy sats 228.726 kroner (ektefellen har inntekt under 2 G), en økning på 17.996 kroner.
 • Særskilt sats 257.040 kroner (enslig pensjonist), en økning på 20.244 kroner. I tillegg fikk disse økt sitt minstenivå fra 1. januar 2023 med 4000 kroner. Økningen fra 1. mai 2022 er derfor 24.244 kroner.
 • Særskilt sats 356.021 kroner (ektepar, forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg), en økning på 28.012 kroner.

Satsene for garantipensjon:

 • Ordinær sats 210.418 kroner (ektefelle har uføretrygd, alderspensjon, avtalefestet pensjon i offentlig sektor eller årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet), en økning på 16.556 kroner.
 • Høy sats 227.468 kroner (enslig eller gift/samboende med en som ikke mottar ytelser nevnt under ordinær sats), en økning på 17.897 kroner.

Satsene for uføretrygd:

Minste årlige ytelse for uføretrygd blir etter reguleringen (øker med 6,41 prosent):

 • Ordinær sats: 270.454 kroner (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer), en økning på 16.286 kroner.
 • Høy sats: 294.178 kroner (2,48 G, enslig uføretrygdet), en økning på 17 715 kroner.
 • Ordinær sats for «ung ufør»: 315.529 kroner (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer), en økning på 19.000 kroner.
 • Høy sats for «ung ufør»: 345.184 kroner (2,91 G, enslig uføretrygdet), en økning på 20.786 kroner.

Satsene for arbeidsavklaringspenger:

Minste årlig ytelse for arbeidsavklaringspenger blir 237.240 kroner (2 G), og 158.160 kroner (2/3 2 G) for mottakere under 25 år, en økning på henholdsvis 14.286 og 9.524 kroner.