HELSE: Folkehelseinstituttet melder i sin nyeste ukerapport at koronabølgen er over for denne gang, men at det fortsatt er smittespredning. I tillegg legger de ikke skjul på at en ny bølge kan komme senere i vinter eller vår.

Videre skriver FHI i sin rapport at det har vært en stor nedgang i påviste tilfeller og sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak de siste ukene.

Smitten av luftveisinfeksjoner tok seg kraftig opp rundt juletider, men har avtatt betydelig i løpet av januar.