FORELEGG: En vinterdag i fjor var en mann fra Stavanger ute for å spasere.

Turen gikk blant annet på Randaberg, men i Byfjordtunnelen skal man ikke spasere. Det gjorde vedkommende som er i slutten av 30-årene.

Vedkommende gjorde det – og tunnelen måtte stenge for en periode.

Påtalemyndigheten mener at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil og at saken bør avgjøres med et forelegg. Forelegget er et tilbud om å gjøre opp straffesaken uten behandling i retten.

Forelegget er på 8.000 kroner, kan vedtas eller tas videre til rette, går det fram av dokumenter i saken.