LEDIGHET: På Randaberg var det 84 personer som var helt uten arbeid ved utgangen av juni. Det viser oversikten fra NAV.

Det er 38 personer mindre enn samme måned i fjor. Her i kommunen er 1,4 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

Ved utgangen av juni er det registrert 4 078 helt ledige arbeidssøkere og 1000 arbeidssøkere på tiltak i Rogaland. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, utgjør i juni 5 078 personer. Andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak er på henholdsvis 1,6 prosent og 0,4 prosent, og ligger på samme nivå som gjennomsnittet for landet.

– Vi har hatt en markant nedgang i arbeidsledigheten fra januar til mai, men i juni ser vi at ledigheten flater ut og stabiliserer seg på et meget lavt nivå. Det er flest helt ledige innen industriarbeid, serviceyrker og reiseliv og transport sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.