SKOLE: Snart setter videregående skole punktum for dette skoleåret, og i den anledning har Randaberg24 pratet med rektor Trond Hoel om hvordan skoleåret 2021/2022 har vært. Et år som enkelt kan beskrives med; nye restriksjoner, sprengte fraværsgrenser og problematikk rundt karaktersetting, men som samtidig rommer så mye mer.

— Det startet normalt, men så kom nye restriksjoner. Vi var positive og klare til å drive normalt etter jul, men slik ble det ikke.

Han roser sine ansatte som har jobbet knallhardt for å få endene til å møtes.

— De har jobbet mer enn normalt for å kunne gi elevene vitnemål. For oss alle har dette vært et tøft år, men ikke bare for oss ansatte, også for elevene.

Trond Hoel kan fortelle at seriøsiteten har falt noe kraftig dette året, som resultat av at fraværsgrensen har forsvunnet, eksamener som har blitt avlyst og tap av faste holdepunkter. Elevene har mistet gnisten, turboen og intensiteten.

— Mange har falt i fra som følger av digitale løsninger. Noen av dem som har blitt igjen og som har slitt dette året, har mine ansatte stått på daglig for å gi den en-til-en undervisningen som trengs for dem å komme i mål.

Skolens intensjon er at alle skal komme seg igjennom skoleåret og alle skal få den hjelpen de trenger. Rektor selv har levd i håpet gjennom hele året;

— Vil fraværsgrensen innføres etter 1. termin, men slik ble det ikke. Tror det hadde vært et ris bak speilet for mange. For konsekvensene er store ved å ikke delta eller møte opp, de er større enn fraværet.

Nå ser rektor Hoel fremover, og gleder seg til å skru på turboen for fullt fra med august av. Han gleder seg til nytt skoleår og blanke ark.