Disse ønsker å jobbe som pedagogiske ledere i Fjellheim og Solbakken barnehage