Kommunen skal taksere samtlige eiendommer - gjelder eiendomsskatt for neste år

  • Per Thime
Publisert: Publisert:

ARBEIDER:

Det er et omfattende arbeid kommunen skal i gang med. Det dreier seg om taksering av alle eiendommer rundt i kommunen, både bolig og næring.,

De nye takstene skal ligge til grunn for eiendomsskatten i 2023. Kommunestyret vedtok dette i KST-sak-64/20. Både boliger (inkludert fritidsboliger og landbrukseiendommer) og næringseiendommer skal takseres. Sist Randaberg kommune takserte eiendommene var i 2008 . Nye bygg på eiendommer etter 2008 har blitt taksert etter samme prinsipper som i 2009.

Det er den sakkyndige nemnda for eiendomsskatt (sakkyndig nemnd) i Randaberg kommune som vedtar takstene. Sakkyndig nemnd består av følgende personer:

Øystein Thorsen (FrP), leder,Olav Sande (SP), nestleder,Kirsti Gjerde (H), medlem,Varamedlemmer er David Harestad (MDG), Eivind Vistnes (AP), Olav Nybø (V)

Takstene skal baseres på utvendig besiktigelse av alle eiendommene og bygningene på disse. Det er litt over 4.000 eiendommer i Randaberg kommune. Besiktigelsene tar utgangspunkt i registrerte data i matrikkelen (type eiendom, arealer (BRA), etasjer og så videre).

Tidligere økonomisjef Per Blikra er med på det som dreier seg om taksering av eiendomsskatt i Randaberg.

— Randaberg kommune har engasjert firmaet Geomatikk IKT AS til å foreta besiktigelsene i løpet av perioden mars-desember. Nå sender vi ut informasjon til alle som har eiendom i Randaberg kommune om besiktigelsen. Her står det også hvordan eierne eventuelt kan delta på besiktigelsen om de har behov eller ønske om dette, sier Per Blikra.

Han forteller videre at sakkyndig nemnd vedtar også rammer og retningslinjer for takseringen. Her bestemmes hva verdien per kvadratmeter skal settes til for de ulike objektene (bolig, hytte, leilighet, industri, kontor m.m), og om og eventuelt hvordan verdien skal justeres for forhold som alder, beliggenhet, tilstand, etasje, størrelse eller annet.

Øystein Thorsen (FrP), leder,Olav Sande (SP), nestleder,Kirsti Gjerde (H), medlem,Varamedlemmer er David Harestad (MDG), Eivind Vistnes (AP), Olav Nybø (V),

SE OGSÅ:

Infoskriv til eierne av eiendommer i forbindelse med besiktigelse

, Vedtak i kommunestyret om retaksering

, Ofte stilte spørsmål og svar om eiendomsskatt

,Geomatikk IKT AS er engasjert av Randaberg kommune til å foreta innsamling av faktainformasjon om eiendommer for nemnda. Eiendommer som er obligatorisk fritatt etter eiendomsskatteloven § 5, blir ikke besiktiget (eiendommer som eies av staten, jernbanen, kirker, kommunen, legasjon og konsulat, bygninger knyttet til drift av landbruk, statens flyselskap og helseforetak).,

Besiktigerne vil være utstyrt med refleksvester, og bære ID-kort med navn og bilde. Besiktigerne vil ta bilder av bygninger og tomt samt ved behov måle arealet på bygninger. Målinger av bruksareal utføres etter NS 3940.

,Besiktigelsen vil foregå fra mars til desember 2022, i hovedsak på hverdager mellom 08.00 og 18.00 og eventuelt lørdager mellom 09.00 og 18.00. Besiktigerne følger myndighetenes retningslinjer for smittevern i forbindelse med covid-19.

— Målet for takseringen er at eiendommene skal få en takst som tilsvarer omtrent omsetningsverdi i 2022.  For bebygde bolig- og fritidseiendommer har Stortinget vedtatt at takstverdien sakkyndig nemnd vedtar skal reduseres med 30% før den brukes til å regne ut eiendomsskatten.

Før eiendomsskatten skal regnes ut for 2023 basert på vedtatte takster, skal kommunestyret bestemme hvilken promillesats som skal brukes (mellom 1 og 4 promille for boliger og mellom 1 og 7 promille for næring), og om det skal brukes bunnfradrag.

— For 2022 er promillesatsen 1,95 for bolig og 7,0 for næring, og det er ikke bunnfradrag. For 2021 fikk Randaberg kommune samlet 21,6 mill.kr i eiendomsskatt. Av dette var 12 mill. kr eiendomsskatt på boliger m.m, og 9,6 mill. kr på næringseiendommer.

MER FAKTA OM BESIKTIGELSEN:

Geomatikk IKT AS er engasjert av Randaberg kommune til å foreta innsamling av faktainformasjon om eiendommer for nemnda. Eiendommer som er obligatorisk fritatt etter eiendomsskatteloven § 5, blir ikke besiktiget (eiendommer som eies av staten, jernbanen, kirker, kommunen, legasjon og konsulat, bygninger knyttet til drift av landbruk, statens flyselskap og helseforetak).,Besiktigerne vil være utstyrt med refleksvester, og bære ID-kort med navn og bilde. Besiktigerne vil ta bilder av bygninger og tomt samt ved behov måle arealet på bygninger. Målinger av bruksareal utføres etter NS 3940.,Besiktigelsen vil foregå fra mars til desember 2022, i hovedsak på hverdager mellom 08.00 og 18.00 og eventuelt lørdager mellom 09.00 og 18.00. Besiktigerne følger myndighetenes retningslinjer for smittevern i forbindelse med covid-19.