— Dette er en glimrende ide

Fyrverkeri sett fra Varen.
  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

POLITIKK: Nylig kunne Stavanger Aftenblad melde om at kommunaldirektøren i Stavanger er positiv til å teste ut et miljøvennlig og mindre støyende lyd- og lysshow ved Vålandstårnet. Det etter forslag fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) om å teste ut et mer støysvakt alternativ av hensyn til dyrene.

Vi i Randaberg24 tok kontakt med politikerne i Randaberg kommune for å høre med dem, om dette er aktuelt for bygda. Den eneste som umiddelbart var positiv til forslaget var MDG politiker Alexander Rügert-Raustein.

Alexander Rügert-Raustein (MDG).

— Dette er en glimrende ide. I Randaberg har vi hatt felles oppskyting i sentrum i en del år og forbud mot privat fyrverkeri. Det siste burde uansett utvides til heile kommunen. Det er ikke bare i sentrum husdyrene bor. Og rester etter fyrverkeriet som ingen rydder opp er miljøsvineri uansett.

Raustein sier at et lydløst og spektakulært lysshow er i tråd med god grønn politikk, og at det vil gagner de som ikke har en stemme som dyrene og naturen.

Ingve Lerang (V)

Ingve Lerang i Venstre tenker på kostnadene og er skeptisk.

— I utgangspunktet er det en fin tanke, men jeg tenker nok at det er verdt å vente til Stavanger eventuelt har utredet dette skikkelig før vi vurderer det nærmere. Det er usikker hvor mye strøm det tar og dersom kostnadene er mange ganger så høyt som for tradisjonelt fyrverkeri så er jeg skeptisk.

Kristine Enger (AP).

Kristine Enger i Arbeiderpartiet mener det er unødvendig.

— Jeg synes det er flott med det felles fyrverkeriet som vi har i Randaberg og tror ikke det kan erstattes fullt ut med et elektrisk lysshow. Det felles fyrverkeriet varer også kun i noen minutter. Det er det private fyrverkeriet som skaper størst utfordringer for dyr og miljø.

Ordfører Jarle Bø (Sp)

Ordfører Jarle Bø mener det ikke er behov.

— Jeg synes fellesfyrverkeriet i Randaberg har vært fint og fungert veldig godt. Vi har ikke ha de problemene som Stavanger har hatt. Og ser derfor ikke behov for å endre på dette nå.

Renate Kolnes (H)

Renate Kolnes i Høyre mener fyrverkeriet fungerer godt i dag.

— Jeg har fått meg med dette fra Stavanger - men her i vårt parti på Randaberg har vi ikke tatt dette spesielt opp ennå. Vi vet at flere liker det fyrverkeriet som fungerer godt i dag, mens andre ikke gjør det. Vi skal ta det opp hvis dette blir aktuelt også her i kommunen.

Robert Raustein (Frp).

Robert Raustein i Fremskrittspartiet mener fyrverkeri bør bli forbudt.

— Jeg er faktisk der at jeg mener at fyrverkeri burde bli forbudt. Det er kjekk lek for de som holder på med dette, men det er alt for mange baksider, som miljø, skade, dyr, barn og forsøpling. Ide med et kult lysshow kan være spennende og jeg vil gjerne høre mer om dette.

Randaberg24 har spurt om en kommentar fra Ask Brekke (Sv) og Tomas Mørch (KrF), men ikke lykkes med å få svar.