På Randaberg får man også tildelt midler av dette. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for å fordele pengene som blir tildelt fylket.

Midlene her i fylket går til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

På Randaberg er det anleggene som vises i bildet under som har fått tildelt slike midler.

Dette er anleggene på Randaberg som har fått midler. Foto: Skjermdump, Rogaland fylkeskommune

Det sørste enkeltbeløpet er FriFot-anlegget ved Grødem skole som i disse dager er i ferd med å ferdigstilles.

Ved det samme anlegget er det også bevilget 300.000 kroner til basketballbane, mens trimparken i Myrå brukes jevnlig og har stått ferdig en stund allerede.

– Det er gledelig å se at andelen spillemidler til Rogaland stadig øker. Spillemidler er avgjørende for utviklingen av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Rogaland. Det bidrar til god folkehelse og dessuten bedre levekår for befolkningen i regionen. De aller fleste av innbyggerne i fylket vårt vil på et eller annet vis nyte godt av disse midlene og de anlegg som nå blir planlagt og bygget, seier Inghild Vanglo, leder for Regional-, kultur- og næringsutvalet.

Stavanger kommune er lokalt største mottaker, med vel 35. millioner kroner.