Statens vegvesen: – Gjennomslag på Harestad skjer trolig i neste måned