ROGFAST: Statens vegvesen iformerer med jevne mellomrom om fremdriften med byggingen av det som blir verdens lengste undersjøiske tunnel, Rogfast.

I en ny oppsummering heter det blant annet: «Mot Harestad har bergkvaliteten vært bedre enn forventet. Og går alt etter planen blir det gjennomslag ut til Harestad i løpet av mars. Mot Kvitsøy er bergkvaliteten bra og fremdriften går etter planen».

På den andre siden av fjorden er man litt etter fremdriftsplanen i øyeblikket.

« Arsvågen ligger entreprenøren litt etter fremdriftsplanen, men det tas igjen. Bergkvaliteten har vært og er fortsatt god. Det er litt innlekkasjer av vann, men ikke mer enn forventet. Fra Laupland mot Arsvågen er det lav overdekning og dårlig berg, men lite vann. Etter som overdekningen blir bedre er det forventet at fjellkvaliteten blir bedre».