TUNNEL: I Byfjordtunnelen hvor 80 km/t er gjeldende ble det i fjor skrevet ut 327 forenklede forelegg, det ved hjelp av automatisk trafikkontroll i både sør- og nordgående strekning.

Det var Stavanger Aftenblad som publiserte tallene først.

Med ATK menes fotoboks, dette antallet betyr bøter i million klassen.

I nordgående retning ble det skrevet ut 17 forenklet forelegg, mens det i sørgående strekning ble gitt 310 forenklet forelegg.

Det ble også tatt beslag av fire førerkort i samme tunnel, tre i sør- og ett i nordgående retning.