LESERBREV: – I år deler jeg meg mellom det som er viktig for jobben min og det som er viktig for kommunen vår

Arendalsuka er i full gang, der er Ingvild Lundbakk Denut en av flere fra Randaberg.

Ingvild Lundbakk Denut er i Arendal, hvor hub blant annet har møtt Cecilie Myrseth (t.v), stortingspolitiker for AP- og leder i Helse og omsorgskomiteen, men også Iren Luther, leder av yrkesseksjonen Helse og sosial, fra Fagforbundet (t.h).
  • Redaksjonen
Publisert: Publisert:

LESERBREV: Arendalsuka er i gang- en av årets viktigste begivenheter for meg i jobben min som tillitsvalgt i NTL (Norsk Tjenestemannslag). Jeg kan vel være ærlig å si at det passer spesielt fint å være her i år siden jeg også er ordførerkandidat for Randaberg Arbeiderparti.

Samfunnsengasjement er, etter min mening, en av de sterkeste drivkreftene for endring av hvordan vi gjør ting i dag- og hvordan vi bør gjøre ting i fremtiden.

Arendalsuka for meg er ikke bare et politisk verksted- det er og en plass hvor vi får anledning til å treffe mange ulike organisasjoner som informerer og opplyser oss om saker jeg kanskje ikke visste om fantes en gang.

Som tillitsvalgt sitter jeg tett de daglige utfordringene våre medlemmer har. Jeg dekker et bredt spekter avtaleområder, hovedavtalen-, overenskomst og statlige frilansere. Det betyr egentlig at jeg kan gå på ulike innlegg hver time på Arendalsuka. I år deler jeg meg mellom det som er viktig for jobben min og det som er viktig for kommunen vår.

Som lokalpolitiker er en av de viktigste sakene for meg hvordan vi skal sikre en god drift av alle tjenesteområdene i kommunen vår samtidig som vi skal legge grunnlaget for morgendagens samfunnsutfordringer. I Arendal er det masse inspirasjon å hente. Her er nesten 2000 arrangementer og over 200 stands å velge i.

I går konsentrerte jeg meg om helse og omsorgstjenester. Hvordan sørge for rett personell til rett tid- hvordan sikre god oppgavedeling i helse og omsorgstjenesten. Her traff jeg blant annet Cecilie Myrseth, stortingspolitiker for Ap- og leder i Helse og omsorgskomiteen. Hun er ei skikkelig grepa dame. I tillegg var Iren Luther, leder av yrkesseksjonen Helse og sosial, fra Fagforbundet på scenen. De holdt begge gode innlegg om morgendagens helsetjenester. Cecilie kjenner jeg fra kvinnenettverket til arbeiderpartiet- og jeg jobber tett med Iren på barnevernsområdet nasjonalt. Da er det ekstra kjekt å kunne se dem på scenen.

Ingvild Lundbakk Denut, Randaberg AP, her fra Pollen i Arendal.

Akkurat dette arrangementet hadde og med seg en lege og en manuell terapeut fra Stavangerlegene- de fortalte om et utrolig spennende prosjekt om hvordan de løser pasientoppgaver på en slik måte at pasientene deres får hjelp allerede i førstelinjen i helsesaker som normalt ville krevd henvisning til sykehuset. Vinn vinn for både pasientene, som opplever å få riktig behandling mye tidligere og for sykehuset som da kan bruke tiden på å behandle mer komplekse saker. Her fikk jeg mye inspirasjon til hvordan det nye kommunale legekontoret vårt kan videreutvikle seg til beste for våre innbyggere. Det er viktig når vi vet at det i fremtiden blir færre ansatte per pasient.

Hvordan vi skal organisere velferdstilbudene i kommunen, er et viktig politisk spørsmål ved høstens lokalvalg. Er det fellesskapet- sammen med ideelle aktører- som skal ha hovedansvaret for skolene, barnehagene, sykehuset og sykehjemmene- eller får vi et bedre tilbud til innbyggerne dersom de kommersielle får tilby alternative velferdstilbud?

Viktige spørsmål og for vår kommune. Randaberg Frp ønsker f. eks å legge til rette for kommersiell eldreomsorg- men er det egentlig klokt?

Her holdt en av mine NTL-kollegaer, et flott innlegg om hva som skjedde i Forsvaret da renholderne ble outsourcet til kommersielle krefter og hvordan renholdet nå skal tilbake i offentlig regi. En utrolig viktig sak.

I dag skal jeg videre på spennende innlegg- et av de jeg har plukket meg ut handler om Hva som holder kommunedirektørene oppe om natta- jeg regner med å treffe Anne Berit Bergeh Ims der- jeg vil gjerne vite hva som holder henne oppe om natta når det gjelder viktige veivalg for vår kommune.

Resten av uka blir det fokus på barnevern for meg- så er jeg trygt tilbake på Randaberg for valgkamp ved ukeslutt.

Med hilsen

Ingvild Lundbakk Denut

Publisert: