Elleve fikk bruksforbud etter å ha blitt kontrollert på Sokn

Det ble kontrollert 62 tunge kjøretøy og fire lette kjøretøy.
  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

KONTROLL: På Sokn kontrollplass ble det i dag avholdt kontroll av både lette og tunge kjøretøy. Fokus var teknisk tilstandskontroll, vektkontroll og lastesikring.

På grunn av for dårlig lastsikring fikk 6 sjåfører kjøreforbud og pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig/forsvarlig før videre kjøring.

Et vogntog fikk også kjøreforbud grunnet skade i tilhengerens bæreramme, og en spesialtransport fikk kjøreforbud på grunn av manglende merking av gods.

Det ble også ilagt kjøreforbud til tre førere som hadde gjenstander i frontruten som var til hindring for sikt. Gjenstandene måtte fjernes før videre kjøring.