Nærmere 100 personer innlagt med influensa, covid-19 eller RS-virus

Sykehuset fortsetter beredskapen og går fra grønt til gult.
  • Per Thime
Publisert:

DIREKTE: SUS hevet beredskapsnivået til gult torsdag kveld 29. desember.  

Beredskapsnivået heves til gult for å kunne ivareta pasientsikkerheten, sikre nødvendig bemanning og for å ha kapasitet til å håndtere andre ulykker og hendelser. Situasjonen må nå håndteres med ytterligere utvidet innsats og ekstraordinære ressurser og tiltak.

Se direkte fra orientering på sykehuset klokken 12.

Viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu ved sykehuset.

De siste dagenes økning i antall innlagte pasienter med luftveisinfeksjoner, kombinert med høyt sykefravær gjør driftssituasjonen på sykehuset svært krevende. Derfor besluttet beredskapsledelsen torsdag kveld å heve beredskapsnivået til gult. ​

– Siden midten av desember har vi håndtert situasjonen med de tiltakene vi har hatt tilgjengelige. Når antall innleggelser og sykefraværet stiger, må vi gjøre mer drastiske grep for å sikre forsvarlig drift og pasientsikkerheten, sier viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu.

På en orientering i formiddag ble det sagt at det er nærmere 100 pasienter som er innlagt med influensa, covid-19 eller RS-virus.

Antallet pasienter med RS-virus og covid-19 ligger stabilt, men antallet pasienter med influensa har steget de siste dagene.Flere av disse pasientene trenger isolasjon. Det gir behov for mer rom, og medarbeidere til å bemanne dem.

– Vi setter ekstra personell i beredskap, slik at vi raskt kan øke kapasiteten på areal og personell. Folk har jobbet ekstremt mye, og vi vet at mange er slitne. Medarbeiderne på SUS har over lang tid stått i en krevende driftssituasjon, sier ​Farbu. 

Publisert: