ARBEID: Det er verken via Finn.no eller NAV sine sider svært mange ledige stillinger rundt i kommunen denne uka.

Via NAV sine sider er det 19 stillinger, mens det via FINN.no er 16 stillinger, men mange av dem er de samme på begge de to nettstedene.

De siste nye er disse:

* Servicetekniker

* Operatør

* Teamleder barneverntjenesten

* Prosjektingeniør

* Administrasjonskonsulent heldøgnstjenesten

* Kommuneadvokat

* Hvilende nattevakt

Ferske arbeidsmarkedstall fra NAV viser at 6 513 personer er registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av november. Av disse var 3 990 personer, eller 1,6 prosent av arbeidsstyrken, helt ledige. Det er 194 flere personer sammenlignet med oktober i år.

Når det kommer til Randaberg så viser oversikten at det også er økning i arbeidsledigheten her i kommunen.

Tallene fra NAV viser at det ved utgangen av november var 135 personer som var helt uten arbeid. Det er 2,3 prosent av arbeidsstyrken i kommunen og er 61 flere enn ved utgangen av oktober.