Enighet i kommuneoppgjøret mellom KS og LO, Unio og YS