UTBYGGING: Det er planer om å bygge mange boliger i området som utbygger kaller for Grødemtoppen.

Det er innsendt planinitiativ for utbyggingsplanene og det er avholdt møter. Det foreslås en tett og lav bebyggelse med boligmiks av rekkehus og leiligheter med mellom 57 og 68 boenheter.

Ved utgangen av året utløper avtalen for den nåværende Coop Prix butikken noen hundre meter unna.Rema 1000 har kjøpt hele 1. etasje og skal inn med butikk der.

Coop Sør-Vest har tidligere uttalt at de fortsatt ønsker å være på Randaberg med en slik type butikk, men har ikke hatt noe konkret for hånd.

I et referat fra siste soneringsmøte går det også fram at nettopp Coop har vært i kontakt med utbygger om en mulighet for å etablere en nærbutikk innenfor det aktuelle nærområdet, som er er Grødemtoppen.

I referatet går det fram at Randaberg kommune skal vurdere dette internt og skal videre gi en tilbakemelding om dette kan la seg gjøre.

Det planlagte byggeområdet er på 14 dekar

Dette er situasjonsplanen over det aktuelle område på Grødem, det som har fått navnet Grødemtoppen. Foto: Sweco/ArkVest, skjermdump