TRAFIKK: Vegtrafikksentralen vest meldte på sin Twitter 13.09 at Byfjordtunnelen var stengt grunnet stor trafikk nordover.

— Det er ikke ønskelig med kødannelse i tunellen.

Tipser melder at køen strekker seg fra siste tunnel og helt til ferjekai.

Videre skriver Vegvesenet på sin Twitter at både Byfjordtunellen og Mastrafjord vil bli stengt og åpnet litt fram og tilbake utover ettermiddagen.

— Grunnet til dette er opphopning av kjøretøy i tunellen. Dette er ikke ønskelig med tanke brannsikkerhet i tunellene.

Klokken 15.02 meldte Vegtrafikksentralen Vest på sin Twitter at det ikke lengre var behov for å stenge Byfjord/Mastrafjord tunellene.