STUDENT: Ann Michelle van Achterberg er født og oppvokst på Randaberg, og fullførte nylig bachelor i Geovitenskap ved Universitetet i Stavanger.

For beste karaktersnittet de fem første semestrene ble hun belønnet med 25.000 kroner av Vår Energi.

— En slik pris betyr utrolig mye! Det er helt fantastisk at alt arbeidet som har blitt lagt i denne graden blir satt pris på og anerkjent av et så flott firma!

Oppgave Achterberg leverte het: «North-Sea basement and provenance of the Permian Rotliegend Group» der hun kartla grunnfjellet i Nordsjøen.

Hun var den eneste bachelorstudenten fra sitt institutt som fikk prisen. Vår Energi gir ut en slik pris til en bachelorstudent og en masterstudent på Institutt for Energiressurser og tilsvarende på Institutt for energi- og petroleumsteknologi på UiS.