PÅSKE: Korset er den største symbolikken for påske, og utenfor Grødem kirke mot trafikkert vei står korset som er dekket av påskeliljer.

Det er for mange ingen påske uten det gule korset laget av Helge Todnem og kona hans.

Tenk hvor mange timer det ligger bak. Mellom 500 og 600 påskeliljer er montert på korset.

Denne tradisjonen har Todnem drevet med i 15 år.

Det står å lyser opp når påsken er på hell. Hvor lenge blomstene klarer seg er usikkert. Helge Todnem nevner at de ofte dør raskere ved sol.

Fakta om korset;

Kors er særlig knyttet til kristendommen, og her symboliserer kors den kristne tro.

Kors er i hovedsak fremstilt som en tredimensjonal gjenstand, eller todimensjonalt som relieff eller bilde.

Kors blir vanligvis laget av tre, stein eller metall. Størrelsesmessig kan de variere fra et lite smykke til et stort monument. Et kors som er malt på et underlag, kan være utført i forskjellige teknikker.

Et kors kan inngå som fast inventar i en kirke. Et prosesjonskors blir båret i en kirkelig prosesjon. Et brystkors er et kors som bæres i kjede, som et embets- og verdighetstegn for biskoper. Et lite kors i kjede rundt halsen, som kombinert smykke og symbol for tro, er utbredt.

Et korsformet grunnplan er vanlig i kirker. I langkirker kan grunnplanet være formet som et latinsk kors, i sentralkirker som et gresk kors.

Kilde: Store Norske Leksikon.