Kort oppsummert

  • Ingvild Lundbakk Denut fra Arbeiderpartiet uttrykker sin markering av arbeidernes dag.

  • Denut understreker betydningen av økonomisk trygghet og makt blant vanlige folk for å bygge et mer rettferdig samfunn.

  • Hun nevner at Arbeiderpartiet jobber for å forbedre økonomien, gi folket trygghet og styrke velferden.

  • Denut fremhever behovet for å få flere unge i jobb og utdanning for landets felles fremtid.

  • Hun avslutter med å gratulere med dagen, oppfordrer til fortsatt kamp for et bedre samfunn.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

LESERBREV: I dag feirer vi arbeidernes dag, en dag som minner oss om kampen for et mer rettferdig samfunn.

For meg betyr et rettferdig samfunn at vanlige folk har økonomisk trygghet og makt over sine egne liv. Det handler om å redusere forskjellene mellom oss og sørge for at alle får dekket grunnleggende behov.

Årets slagord er "arbeid, velferd og trygghet", og det sier mye om hva vi i arbeiderbevegelsen, Arbeiderpartiet og LO jobber for.

Jeg var på et møte i går kveld hvor Stortingspresident Masud Gharahkhani snakket om de verdiene som definerer det norske samfunnet. Vi må fortsette å bygge et samfunn hvor alle får muligheter uavhengig av økonomi.

I Norge har vi sterke velferdsordninger, god helsehjelp, skoler og barnehager. Men dette er ikke en selvfølge. Vi må fortsatt kjempe for å beholde og forbedre det.

Som lokalpolitiker er jeg opptatt av å jobbe sammen for å finne gode løsninger. Solidaritet og beskyttelse av våre rettigheter er viktigere enn noen gang.

Arbeiderpartiet jobber for å bedre økonomien og gi folk trygghet. Vi vil sikre arbeid til alle og styrke velferden.

Vi må få flere unge i jobb og utdanning, det er viktig for vår felles fremtid.

Det er viktig hvem som styrer, spesielt for å sikre trygghet i arbeidslivet og i samfunnet generelt.

Vi har allerede gjort mye for å styrke arbeidslivet og velferden, men det er mer å gjøre. Vi må fortsette å jobbe sammen for å sikre en bedre fremtid for alle.

Gratulerer med dagen, og la oss fortsette kampen for et bedre samfunn!

Ingvild Lundbakk Denut

Gruppeleder Randaberg Arbeiderparti