NYTT FIRMA: Det er opprettet nok et nytt foretak i Randaberg, det tredje så langt i april.

Anita Soltvedt Yesil har opprettet Any Holding AS.

Kapitalen i selskapet er 40.000 kroner og formålet er å eie og investere i aksjer og andre verdipapirer, andre selskapet, virksomheter, herunder deltagelse av enhver art i andre virksomheter og hva dermed står i forbindelse.