ASFALTERING: Det er fylkeskommunen som informerer om hvor det skal legges ny asfalt, på det som er fylkesveier.

Der finnes listen som viser hvor - og ikke en eneste av fylkesveiene i Randaberg er på listen.

Kanskje fordi veiene vurderes som gode nok?

I vår område er det likevel en vei, en nokså humpete vei som skal få et lag asfalt, eller to.

Finnestadveien i Dusavik står på listen for de neste månedene. Rundt i fylket skal det legges rundt 55.000 tonn asfalt. Her på Nord-Jæren er det NCC Industry AS som har kontrakten.

Her ser du hvor i fylket det skal legges asfalt den neste tiden.