MØTE: Det er onsdag morgen kalt for vårens siste kommunestyremøte på Randaberg.

Gjennom vinter og vår har de lokale politikerne vært gjennom en hel rekke aktuelle saker.

Når de forskjellige representantene møtes i kommunestyresalen onsdag morgen er det ikke mye nytt å melde, men saker som har vært oppe i andre utvalg skal diskuteres og vedtas, eller ikke.

På sakskartet står denne gang følgende:

Samtlige av sakene over har vært oppe i andre utvalg tidligere, men det kan også bli noe diskusjon rundt noe.

En av diskusjonene kan man finne på det som heter Rammesak 2023.