Nytt tilbud i Randaberg

  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

HELSE: Hvert år får over 50 nye randabergbuer kreft. Flere trenger hjelp.

For alle som rammes av alvorlig kreft, snus plutselig hverdagen på hodet. Mange nye og store spørsmål dukker opp. Og ting som var enkelt før, er kanskje vanskeligere nå. Da kan det være godt med hjelp.

Camilla Gram er distriktsleder for Kreftforeningen i Rogaland.

En forskjell

Nå leter Kreftforeningen etter frivillige i Randaberg, og ellers på Nord-Jæren, som vil være den gode hjelperen – og gjøre en forskjell i hverdagen til kreftrammede. For hverdagen kan plutselig bli uoversiktlig og kaotisk når du rammes av kreft. Hvilke rettigheter har
jeg? Hvem kan hjelpe meg? Hva betyr egentlig det brevet fra NAV?

— Da er det godt å få hjelp av frivillige som kan være en samtalepartner og støtte i hverdagen til kreftrammede. Frivillige som kan hjelpe med å finne fram og navigere i offentlige systemer og forstå informasjon fra sykehus eller NAV. Eller bistå i forberedelser av behandlinger og legebesøk. Rett og slett hjelpe til med oppgaver som kan bli for store for en kreftpasient, sier Gram.

Som kreftpasient er det mye å passe på, og da kan det være godt med hjelp fra en av Kreftforeningens frivillige.

Nytt tilbud

De frivillige blir en del av Kreftforeningens «veivisere» - et helt nytt tilbud i Rogaland. Frivillige som melder seg får dekket alle utgifter, og de blir også kurset før se settes i kontakt med kreftpasienter.

— Dersom det er randabergbuer som har litt tid til overs, som ønsker å hjelpe til – og i tillegg er flinke med mennesker og finne fra i samfunnet, håper vi at de vil melde seg, sier Gram.

Frivillige som ønsker å bidra og hjelpe kreftrammede kan melde seg via Kreftforeningens nettside. Tilbudet vil være tilgjengelig for brukere på Nord-Jæren så snart det er nok frivillige.

Sparebankstiftelsen SR-Bank har valgt å støtte Kreftforeningens prosjekt. Snart ruller det ut i Randaberg. Her er Jannicke Haugan i Sparebankstiftelsen SR-Bank, fra venstre, Iris Vold fra Kreftforeningen, Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SR-Bank og Håkon Fossmark fra Kreftforeningen.

Støtte fra banken

Sparebankstiftelsen SR-Bank har valgt å støtte veiviser-prosjektet med 800.000 kroner.

— Kreft er dessverre noe som angår oss alle. Praktiske gjøremål kan bli utfordrende, det kan være vanskelig å få oversikt over rettigheter og forstå informasjon, det er mange tanker som melder seg, den syke kan trenge en samtalepartner og en støttespiller som følger rundt, og de pårørende kan ha behov for avlastning. Veiviser-prosjektet til Kreftforeningen møter akkurat disse behovene og de frivillige kan bli trygge og gode støttespillere i en krevende situasjon, sier Jannicke Haugan, leder for prosjekt og strategi i Sparebankstiftelsen SR-Bank.

— Sparebankstiftelsen SR-Bank støtter prosjekter som bidrar til å skape gode oppvekstmiljø. Dette prosjektet bidrar til å skape gode oppvekstmiljø ved at vi må ta vare på hverandre når kriser inntreffer, sier Haugan.