Kontroll på Sokn — en varebil måtte sette igjen tilhenger med gods

  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

SOKN: Statens vegvesen har avholdt kontroll ved E39 på Sokn, hvor 50 tunge og fire lette kjøretøy var over kontrollplassen. Ni ble kontrollerte for bruk av bilbelte.

Dette er resultatet etter dagens kontroll:

I løpet av kontroll ble ni kjøretøy kontrollert for vinterutrustning med dekk og kjetting. Ingen av de kontrollerte hadde mangler.

Fem førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 122 førerdøgn.

En fører som var med på to bemanning ble anmeldt på stedet, for ikke godkjent to døgnhviler.

En fører på lette kjøretøy ble anmeldt for ikke ha gyldig førerklasse. Vedkommende manglet kode E for å kunne trekke stor tilhenger.

Det ble skrevet ut to bruksforbud for manglende lastsikring.

Det ble skrevet ut to bruksforbud for gjenstander i og ved frontrute.

En varebil måtte laste av til tillatte vekter, før videre kjøring.

En varebil med tilhenger, måtte sette igjen tilhenger med gods, da påløp-bremsen gikk helt inn. Den indikerer mangel på bremsevirkning.

Det ble skrevet ut seks kontrollsedler for diverse tekniske mangler, ved de kontrollerte kjøretøyene.

Publisert: