Kommunen informerer - veiarbeider langs veien

  • Per Thime
Publisert: Publisert:

INFO: Det er Randaberg kommune som informerer om at det vil bli arbeider ved Vistnesveien den neste tiden, i fler uker.

– Det skal kantrenskes og asfalteres i Visteveien fra 25. januar til cirka 14. februar. Ingen biler må parkere langs veien i dette tidsrommet, heter det fra kommunen.

På den «røde» streken skal det blant annet asfalteres.

Veiarbeidet skjer i nordenden av Visteveien, på strekningen mellom Bøveien og Vistnesveien