— Jeg er stolt over hva vi har fått til sammen denne terminen