Får et femsifret beløp til å utvikle felles nettside-/formidlingsløsning