GULLFUNN: – Det siste funnet gjorde jeg her om dagen og stammer fra det som heter Folkevandringstiden, sier Sveinung Lein til Randaberg24.

Folkevandringstiden er en arkeologisk tidsperiode i Nord-Europa fra om lag 375 til 550 etter vår tidsregning. Folkevandringstiden utgjør sluttfasen av eldre jernalder, heter det fra Store norske leksikon.

Funnet han gjorde, kom fra et jorde i Randaberg. Betalingsgull kalles det for - og funnet Lein gjorde var trolig en del av et kjede med gullringer som satt fast i hverandre og som etter hvert er kappet opp og brukt som betaling når man kjøpte noe på den tiden for mange, mange år siden.

– Det er nok riktig det, for det er gjort slike funn som dette tidligere, men ikke her i Randaberg. Jeg har hatt gullfunnet på vektskåla - og den lille biten veide 2,8 gram, og er rent gull.

Her i dette området fant Sveinung Lein sitt foreløpig siste funn med metalldetektoren. Foto: Sveinung Lein

Funnet Lein gjorde var ved den tidligere kirkeruinen ved nedsiden av Randabergfjellet, der Jon Torgergsson var lendmann og storbonde i Randaberg (Wikipedia). Torbergsson regnes som etterkommer av Erling Skjalgssons datter Ragnhild Erlingsdatter og hennes mann Torberg Arneson.

Torbergsson er en del av historien som er skrevet om Randaberg. Jon Torbergsson giftet seg med Ragnhild Erlingsdatter, datteren til Erling Skakke og Kristin Sigurdsdatter og rundt 1100 tallet slo representanterfra Arnungeætten på Giske seg ned på det som omtales som Randaberg-gården på Randabergfjellet.

– Det kan være spennende funn som blir gjort og som har blitt gjort opp gjennom årene. På denne vandringen med detektoren var det denne lille gullbiten, men for Randaberg kan det være et historisk funn, for jeg tror ikke det er funnet slike her tidligere, så vidt jeg vet.

Det var mer enn gull som ble funnet i åkeren, for sannelig dukket det ikke opp en sølvring også. Foto: Sveinung Lein

Det er spennende med lokalhistorie og det finnes etter hvert mye av det her i kommunen. Lein er medlem av Rygene Detektorklubb, hvor man blant annet bruker Instagram for å vise noen av funnene som er gjort i jakten på lokalhistorie.

– Det er spennende - og på turen hvor jeg fant gullet fant jeg også en sølvring. Den er av nyere dato, men fortsatt en del av historien for en del år tilbake.

Som ivrig søker med detektor skjer søkene i lokalmiljøet, men han og andre entusiaster reiser også rundt til andre steder.

– I mars tok jeg med meg bobilen, reiste til Danmark. Der hadde jeg med meg detektoren, søkte og fant en sølvmynt.

– Hvor mye tid bruker du på dette med å søke med detektoren?

– Mange av oss er ute hver helg når dyrkingsperioden tilsier det. Vi kan ikke gå i korn eller potetåkrene når det vokser på det meste. Så høst og tidlig vår er best. Grunneier og forpakter må gi tillatelse, det er viktig. Til det siste funnet, takk til grunneier Bjørn Kloster som gav tillatelse.

Leins gullfunn var altså på 2,8 gram rent gull. Det er gjort flere funn og tilbake i 2016 ble det gjort et funn av samme vare i en åker i Trøndelag. Magnus Meistad var ute med metalldetektor og fant betalingsringer i gull av samme type som Lein, men vekten viste 395 gram rent gull. Meistad fikk da finnerlønn på 155.000 kroner.

– Ja, det er utvilsomt spennende og mye man kan finne med detektoren. Jeg har to hobbyer, golf og metallsøk - og begge tar mye, men kjekk tid. Så er det jo selvfølgelig spennende når man finner noe, som dette gullstykket i en åker her i Randaberg.