SFO: Skolefritidsordning brukes av mange barn rundt i kommunen, men ikke alle er der fra dagens oppstart klokken 07.15.

Fra 1. august foreslås det nå å endre åpningstiden til å være fra klokken 07.30.

– SFO i Randaberg har i mange år hatt åpningstid fra klokken 0715 til klokken 1630. På bakgrunn av en trangere ressurssituasjon tenker skolene at det kan være hensiktsmessig å starte SFO klokken 0730 og på den måten spare personalkostnader, skriver kommunedirektøren i en sak som kommer opp i Hovedutvalg for oppvekst og levekår i neste uke.

Skolene og SFO i Randaberg vil harmonisere sitt SFO tilbud med nabokommuner som Sola og Stavanger. Der og i svært mange andre kommuner er åpningstiden fra klokken 0730.

– Vi vil samtidig oppnå en innsparing med minimum 100.000 kroner med dette grepet. Rektorene informerer om at det varierer mellom 1-5 barn som benytter tilbudet fra 0715 på daglig basis.