Randaberg høyt oppe på bruk av arbeidsavklaringspenger i fylket

Ved utgangen av 2. kvartal 2022 mottok 11 999 personer i Rogaland arbeidsavklaringspenger (AAP). Det er 152 flere enn ved utgangen av mars, og 830 flere sammenlignet med 2. kvartal 2021.

  • Per Thime
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

ARBEID: Økningen fra 2. kvartal 2021 tilsvarer en økning på 7,4 prosent. Antallet AAP-mottakere per 2. kvartal 2022 utgjør 3,9 prosent av befolkningen mellom 18 til 66 år. På landsbasis er andelen den samme.

– Økningen i antall AAP-mottakere skyldes i hovesak at en del har fått forlenget retten til AAP. Det betyr at det er færre som har sluttet å motta ytelsen, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen i en pressemelding.

Randaberg er i fylket blant kommunene som har høyest andel AAP-mottakere. Etter andre kvartal viser oversikten fra NAV at 4,3 prosent av befolkningen mellom 18–66 år mottar dette i kommunen.

Ser man hvor mange personer som mottar, så var det i juni 307 personer i det nevnte aldersgruppe som mottar dette, noe som var to færre enn måneden før. For Randaberg i 2022 har antallet ligget på mellom 300 - 315.

I prosent er det Gjesdal som har den høyeste andelen AAP-mottakere med 4,6 prosent. På de neste plassene kommer Sandnes, Haugesund, Karmøy og Randaberg.

Av de store diagnosegruppene utgjør psykiske lidelser den største gruppen med 43 prosent av mottakerne i Rogaland. Muskel- og skjelettlidelser utgjør 31 prosent.

Dette er oversikten fra NAV når det kommer til arbeidsavklaringspenger etter to kvartal.

Flere av de som mottar AAP har et ønske om å jobbe, og de har kompetanse som er etterspurt i dagens arbeidsmarked.

– Den høye etterspørselen etter kompetanse i arbeidsmarkedet gir gode muligheter også for de med ulike helseutfordringer. I NAV jobber vi tett sammen med bedrifter i Rogaland med å inkludere og tilrettelegge for personer med helseutfordringer, og vi ønsker enda flere bedrifter med på laget, sier Haftorsen.

Publisert: