MØTE: — Vi konkluderer verken med det ene eller det andre, men vi reiste oss etter det første møtet med nyttig informasjonen, blant annet om det som dreier seg om prosesser underveis om flytting av beboere, sier Likestillings og diskrimineringsforud Bjørn Erik Thon til Randaberg24.

Ha har akkurat vært med på et vel tre timer langt møte med representanter fra kommuneog lokalpolitikk. Tema var den etter hvert så mye diskutert, og omdiskuterte flyttingen av beboere fra bofellesskap i Dalen, sentrum og Torset.

— Vi kom jo for å få belyst mer av denne saken, blant annet etter klager og protester fra pårørende og verger. Samtidig er Randaberg pilotkommune for det som heter CRPD, en kovesjon for funksjonshemmedes rettigheter. Samtidig er dette nytt for oss - og vi har ikke tidligere vært ute på en slik tur som dette.

I vel tre timer holdt de på.

— Jeg har lært noe og lærer på hvert møte. Det er interesant å høre hvordan virkeligheten er for dme som fatter avgjørelser. Vi får også et analysert bilde fra partiene som stemte imot denne flyttingen. Når møtet nå er ferdig skal vi etter hvert skrive en rapport. Der kommer vår konklusjon, så derfor kan jeg ikke si noe om det nå.

Han legger likevel vekt på to ting.

— Kommunen innrømmer to ting, blant annet at det virker at prosessen ikke har vært god, noe kommunen også innrømmer. Vi stiller ikke spørsmål om intensjonen til kommunen, men dette med prosess har stor betydning med resultat. Det er jo grunnleggende når avgjørelser skal tas.

Thon er også klar på at vedtaket om flytting er gjort.

— Det var en som sa at dette ikke handlet om planer eller skisser. Dette er om mennesker som skal bo der. Det som er viktig er jo at de beboerne som skal flyttes får det godt. Da er skisser bare en ting av dette. Dette handler om mennesker og det er det absolutt viktigste.

Ordfører Jarle Bø (Sp) oppsummerte.

— Dette var et nyttig møte og lærerikt. Det var bra å sette seg ned sammen og snakke om prosessen. Det å snakke sammen over et bord er bedre enn å sende brev fram og tilbake. Dette har vært en prosess hvor vi også sa at kommunen kom skeivt ut fra hoppkanten. Skal vi lage gode prosesser så er det viktig å hente seg inn. Vi forklarte årsaken, men det er viktig å lære av sine feil og jobbe fremover.