ARBEID: Det er denne uka færre jobbmuligheter i Randaberg enn sist søndag. På NAV ligger det ute 27 annonser med 107 stillinger.

Foto: Arkivbilde

En av jobbene som ligger ute er IKT - Tekniker ved Randaberg videregående skole.

Stillingen handler om å drifte og vedlikeholde nettverk, infrastruktur og annet IKT-utstyr, yte service og brukerstøtte overfor skolens elever og ansatte, gi nødvendig opplæring, bidra til aktiv bruk av IKT i opplæringen og for sosiale aktiviteter i bibliotekområdet og drifte og informasjonsoppdatering i ulike av skolens systemer.

Jobben er ledig fra 01.10.22, og det er snakk om en fast stilling 100%.

Ellers finner du følgende ledige stillinger

– Nattevakt

– Miljøarbeider

– Butikkmedarbeider

– Bakerimedarbeider

– Vernepleier

– Klubbarbeider

– Mekaniker

– Sykepleier

– Helsefagarbeider