RIKSVEIER: Det er snart oppstart av ny kontrakt for drift av riksveier i fylket, hvor også Randaberg er en del av oppdraget.

Kontrakten dekker kommunene Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Flekkefjord, Strand og Hjelmeland.

Den omfatter 451 kilometer riksveg (inkludert 100 kilometer gang- og sykkelveg) i et stort og variert kontraktsområde. Det er Risa AS på Nærbø som skal ta seg av kontrakten på 508 millioner kroner pluss moms.

Det er altså flere områder som skal dekkes:

 E39-strekningen fra Mortavika ferjekai i nord og ned over Agder-grensen til Flekkefjord i sør.  Riksveg 426 til Egersund.  Østover fra Stavanger på riksveg 13 via Ryfast (verdens lengste undersjøiske tunnel, 14459 meter, åpnet 30. desember 2019) og opp til Hjelmeland ferjekai.  Riksveg 509 via Stavanger lufthavn Sola til Sunde og  Riksveg 444 til Jæren.

Kontrakten gjelder fra 1. september, men 31. august klokken 23.59 gjør man alt klart slik at starten skal gå fint.

Selve åpningsseansen skal foregå på en rasteplass ved Edlandsvatnet. Der blir det snorklipping når klokken slår midnatt 1. september.