Slik diskuterte de skolestrukturen i formannskapet - se video

Fra venstre ser vi kommunedirektør Anne Berit Berge Ims, ordfører Jarle Bø (Sp) og varaordfører Øystein Stjern (KrF).
  • Redaksjonen
Publisert: Publisert:

MØTE: Randaberg24 hadde tekniske problemer med en datamaskin, så alt som var skrevet forsvant underveis.

Derfor kan du sjekke ut det som ble diskutert da formannskapet hadde møte tidligere i dag, i det som blant annet dreide seg om skolestruktur.

Formannskapet gikk for et felleforslag fremsatt av ordfører Jarle Bø (Sp) , sammen med Ap, H, Sp, Frp, Krf, Sv og Mdg:

Det innebærer:

Formannskapet ber kommunedirektøren sende alternativ 5 og nytt alternativ 6 på høring med 2 måneder høringsfrist.

Nytt alternativ 6 utredes:

Nye Harestad skole (Torvmyrveien 22) blir fra og med skoleåret 2024/25 omgjort til barneskole for elever i l. - 7. klasse.

Ungdomsskoleelever fra Harestad krets flyttes til Goa og Grødem.

Goa og Grødem forblir 1-10 skoler med tilflytting av ungdomsskoleelever fra Harestad skole.

Gamle Harestad skole (Torvmyrveien 7) rives.

Byggetrinn 2 på Harestad skole iverksettes når økning i elevtallet utgjør behov for byggetrinn 2.

Før forslaget sendes på høring bes kommunedirektøren utrede og komme med anbefalinger på følgende:

- Hensiktsmessig plassering av ATO ved valg av alternativ 6.
- Hensiktsmessig plassering av introbase ved valg av alternativ 6.
- Anbefalte kretsgrenser for begge alternativ.
- Kollektivløsninger for begge alternativene.
- Gjennomføre en grundig vurdering på begge alternativene i forhold til klasserom og grupperom, sett opp mot elevtall og kretsgrenser.
-Økonorniske konsekvenser av begge alternativene mot alternativ 1.

SENDINGEN SER DU I OPPTAK HER.

Aventia Online Video Platform