Nå tar Presis over ansvaret for vedlikehold av fylkesveier på Nord-Jæren

Fra 1. september har Presis vegdrift ansvaret for vedlikehold, renhold og brøyting av 929 kilometer fylkesvei på Nord-Jæren.

Randabergveien er en del av fylkesvegnettet i fylket.
  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

VEGDRIFT: Fylkeskommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveiene i Rogaland. Med drift mener vi oppgaver og rutiner som er nødvendige for at veiene skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk. Drift og vedlikehold av fylkesveiene skjer gjennom driftskontrakter.

— Nå ser vi fram til å samarbeide med Presis de neste fem årene, sier byggeleder Anne Karin Gundersen i Rogaland fylkeskommune.

Presis vegdrift får ansvaret for fylkesveier og gang- og sykkelveier i kommunene Stavanger, Randaberg, Sola, Klepp og deler av Time og Sandnes. Til sammen får entreprenøren ansvar for å drifte og vedlikeholde 930 kilometer vei, der godt 238 kilometer er gang- og sykkelveier.

Tre entreprenører var med i konkurransen om den store drifts- og vedlikeholdskontrakten. Totalsummen Presis vegdrift får for jobben fram til 2027 er godt 559 millioner kroner.

Publisert: