Kontroll på Sokn — blant annet ble 58 passasjerer kontrollert for beltebruk

  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

SOKN: Statens vegvesen har avholdt trafikkontroll på Sokn i dag. Totalt ble 72 tunge og to lette kjøretøy kontrollert i formiddag. Det ble fokusert på vinterutrustning kontroll, lastsikring, vektkontroll og teknisk tilstandskontroll.

Dagens kontroll på Sokn kontrollstasjon avdekket følgende mangler.

På grunn av for dårlig lastsikring fikk en sjåfør kjøreforbud og pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig/forsvarlig før videre kjøring.

Det ble også i dag ilagt kjøreforbud til en sjåfører som hadde sikthindrende gjenstander i frontvindu, gjenstandene måtte fjernes før videre kjøring.

To transporterer fikk gebyr for manglende Autopassavtale på bil med tillat totalvekt 3500 kg (2x8000 kr).

En lastebil eier ble skriftlig rapportert til Skatteetaten på grunn av feil registrert vektårsavgift.

Vinterutrustningskontrollen viste att 1 lastebil hadde dekk under lovlig minimum. Det ble dermed dekk gebyr
på 2000 kr.

Kjøretøyet måte avlaste til tillatt akselvekt/totalvekt før videre kjøring. Det ble også i dag kontrollert tre busser med til sammen 58 passasjerer for beltebruk. Alle brukte belte.

Publisert: