Leddbussene sliter i snøvær – sjekk mer om hvorfor