Slik var første halvår med kontroll på Sokn

  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:

SOKN: Vårt dekningsområdet er først og fremst Randaberg, men vi pleier å skrive når Statens Vegvesen har foretatt seg en kontroll på andre siden av Byfjordtunnelen. Det skjer ganske ofte at Statens Vegvesen står klar til å kontrollere lette og tunge kjøretøy.

Nå som vi er halvveis inn i 2023, har vi fått statistikken for kontrollene utført i periode 1. januar til 01. juni.

Totalt har 293 tunge kjøretøy blitt kontrollert i denne perioden.

  • 188 av disse (64 prosent) hadde feil eller mangler.
  • 104 fikk bruksforbud til forholdet ble opphørt.
  • 33 fikk gebyr; for dekk som ikke var egnet for føret, og som manglet kjetting i vinterperioden, manglende dokumenter (førerkort og vognkort), for mye last (overvekt), og mangel eller feil på kjennemerke.
  • Fire ble anmeldt til Politiet; for manglende førerrett, manglende YSK, og ikke overholdt kjøre- og hviletiden.
  • 48 førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid og 1121 sjåførdøgn; av disse fikk 17 førere skriftlig advarsel og en fører fikk bruksforbud, tre førere fikk ilagt gebyr på grunn av brudd på kjøre- og hviletidsregelen, og to ble anmeldt til Politiet.

— De vedtakene som er «gjengangere» på Sokn er dårlig lastesikring, for mye vekt på kjøretøyet eller henger, og sikthindrende gjenstander i frontvinduet, skriver Paal Fossan i en mail til Randaberg24.

Lette kjøretøy på under 3500 kg blir også kontrollert, og i samme perioden ble følgende avdekket

  • 95 førere ble kontrollert i denne perioden; 62 av disse hadde feil eller mangler på kjøretøyet.
  • 32 fikk bruksforbud; for mye vekt, feil kjennemerke, manglende førerrett og manglende lastesikring
  • 16 fikk gebyr på grunn av manglende vognkort
  • Syv ble anmeldt; for førerrett, lastsikring, og for mye vekt.
Publisert: