– Det måtte i så fall blitt et samarbeid med andre frivillige lag og foreninger