ARBEID: I midten av april ble deler av Smaragdbakken blokkert grunnet arbeid med avløpsledninger tilknyttet det kommende boligprosjektet på tomten hvor Grødem barnehage lå. Det som kun skulle vare i noen uker, dro ut til en måned.

Grunnen til at arbeidet dro ut var at arbeiderne så seg nøt til å flytte ett tilkoblingspunkt for en avløpsledning.

Nå er gjerdene som blokkerte veien fjernet og ny asfalt lagt over hvor gravearbeidet pågikk, noe som er til stor glede for beboerne.

Foto: Simen Ingemundsen

Det er byggfirmaet Tunge bygg som skal bygge disse ni boenhetene, på den tidligere barnehagetomten de kjøpte av Randaberg kommune i 2020. Fire av de ni leilighetene som skal bygges er 100 kvadratmeter store, fire er 125 kvadratmeter og den på toppen er 150 kvadratmeter stor.

Det som skal bygges er en lavblokk i to etasjer, og leilighet på toppen skal trekkes inn slik at den får takterrasse på tre sider. Bygningen har bevisst fått sin plassering på tomten slik at beboere og andre som kommer ned Smaragdbakken skal møte grønn plen framfor en stor grå vegg.