TUNNEL: Fra klokken 14.08 til 14.17 var Byfjordtunnelen stengt en tredje gang denne søndagen. Denne gang meldte Vegtrafikksentralen Vest via X (tidligere Twitter) at det var snakk om berging av en varebil.