Samlet inn mest hageavfall, men svært få leverte landøyda